Protestáns iskolatörténeti vándorkiállítás nyílt Pécsett

Protestáns iskolákat, tanítókat és diákokat mutat be a Református Tehetséggondozó Alapítvány vándorkiállítása, melynek pécsi megnyitóján Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára mondott ünnepi beszédet.

„Nem lehet elégszer hangsúlyozni a reformációnak a magyar kultúra megmaradása szempontjából döntő érdemeit. Azt, hogy a magyar nyelvű irodalom kibontakozásától a nyelvújításon át a reformkorig és nagy szabadságmozgalmainkig mennyi történelmi tett mögött állt a magyar protestáns nép és értelmiség szellemi mozgalmaink indíttatása. Bocskai, Kazinczy, Kölcsey, Arany, Petőfi, Jókai, Ady e szellemi közeg ideológiáján nevelkedett és vált maga is Magyarország szellemi formálójává” – mondta ünnepi beszédében Hoppál Péter.

„Mindezen tanok, a polgári értékrend alapjaiul szolgáló ismeretek és ideológiák csupán homokba vetett magokká váltak volna az eszméket továbbadó és a protestáns szellemiséget magában hordozó iskolahálózat, az elhivatott tanítók és tehetséges tanítványok nélkül. A magyar neveléstörténet és kultúrtörténet szempontjából szintén sorsfordító a protestáns iskolák megjelenése, amelyek a megmaradást segítették elő a magyar szellemi életben” – hangsúlyozta.

A reformáció 500. évfordulóját ünneplő programsorozat alcímére, A megújulás lendületére utalva az államtitkár kifejtette: a megújulás a protestáns iskolarendszerben gyökeredzik. Az emlékévnek a ma embere számára is ez az üzenete: fel kell ismerni a megújulás szükségességét, de a szilárd alapok, a kereszténység értékrendjének figyelembe vétele nélkül a saját kulturális hagyományaink továbbfolytatása nem lenne lehetséges.

A Református Tehetséggondozó Alapítványnak a Reformáció Emlékbizottság támogatásával megvalósult tárlata 2016. november 8-ig tekinthető meg a pécsi Tudásközpontban.

(EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság)